Bảng giá chăm sóc fanpage

 • Nội dung
 • Tạo fanpage

 • Thiết kế ảnh bìa

 • Thiết kế ảnh PR sản phẩm

 • Tăng like tự nhiên thật 100%

 • Viết bài content

 • Like trên bài post

 • Seeding kịch bản

 • Reviews page

 • Chia sẻ hội nhóm liên quan tới ngành nghề

 • Tối ưu SEO page

 • Tạo cửa hàng

 • Phân tích đối thủ

 • Báo cáo marketing

 • Gói Basic
  3.500.000 đ

 • Tạo fanpage

 • Thiết kế ảnh bìa

 • Thiết kế ảnh PR sản phẩm

 • Tăng like tự nhiên thật 100%

 • Viết bài content

 • Like trên bài post

 • Seeding kịch bản

 • Reviews page

 • Chia sẻ hội nhóm liên quan tới ngành nghề

 • Tối ưu SEO page

 • Tạo cửa hàng

 • Phân tích đối thủ

 • Báo cáo marketing

 • 1

 • 1

 • 2

 • Hỗ trợ

 • 5 bài/ tuần

 • 5 like/ post

 • 3

 • 2 reviews/ tháng

 • 3

 • Thứ 7 hàng tuần

 • Gói Standard
  5.000.000 đ

 • Tạo fanpage

 • Thiết kế ảnh bìa

 • Thiết kế ảnh PR sản phẩm

 • Tăng like tự nhiên thật 100%

 • Viết bài content

 • Like trên bài post

 • Seeding kịch bản

 • Reviews page

 • Chia sẻ hội nhóm liên quan tới ngành nghề

 • Tối ưu SEO page

 • Tạo cửa hàng

 • Phân tích đối thủ

 • Báo cáo marketing

 • 1

 • 1

 • 3

 • Hỗ trợ

 • 7 bài/ tuần

 • 15 like/ post

 • 5

 • 4 reviews/ tháng

 • 5

 • Thứ 7 hàng tuần

 • Gói Advanced
  7.000.000 đ

 • Tạo fanpage

 • Thiết kế ảnh bìa

 • Thiết kế ảnh PR sản phẩm

 • Tăng like tự nhiên thật 100%

 • Viết bài content

 • Like trên bài post

 • Seeding kịch bản

 • Reviews page

 • Chia sẻ hội nhóm liên quan tới ngành nghề

 • Tối ưu SEO page

 • Tạo cửa hàng

 • Phân tích đối thủ

 • Báo cáo marketing

 • 1

 • 3

 • 5

 • Hỗ trợ

 • 7 bài/ tuần

 • 25 like/ post

 • 10

 • 6 reviews/ tháng

 • 10

 • Thứ 7 hàng tuần

Bảng giá chưa bao gồm VAT

Đăng ký