Bảng giá tên miền và hosting

 • Tên miền
 • .vn

 • .com.vn

 • .edu.vn

 • .net.vn

 • .org.vn

 • .biz.vn

 • .info.vn

 • .gov.vn / .pro.vn / .ac.vn

 • Phí khởi tạo

 • .vn

 • .com.vn

 • .edu.vn

 • .net.vn

 • .org.vn

 • .biz.vn

 • .info.vn

 • .gov.vn / .pro.vn / .ac.vn

 • 280.000 VNĐ

 • 290.000 VNĐ

 • 200.000 VNĐ

 • 290.000 VNĐ

 • 200.000 VNĐ

 • 290.000 VNĐ

 • 200.000 VNĐ

 • 200.000 VNĐ

 • Phí duy trì/ năm

 • .vn

 • .com.vn

 • .edu.vn

 • .net.vn

 • .org.vn

 • .biz.vn

 • .info.vn

 • .gov.vn / .pro.vn / .ac.vn

 • 470.000 VNĐ

 • 340.000 VNĐ

 • 200.000 VNĐ

 • 340.000 VNĐ

 • 200.000 VNĐ

 • 340.000 VNĐ

 • 200.000 VNĐ

 • 200.000 VNĐ

 • Transfer về Amba

 • .vn

 • .com.vn

 • .edu.vn

 • .net.vn

 • .org.vn

 • .biz.vn

 • .info.vn

 • .gov.vn / .pro.vn / .ac.vn

 • Miễn phí

 • Miễn phí

 • Miễn phí

 • Miễn phí

 • Miễn phí

 • Miễn phí

 • Miễn phí

 • Miễn phí

Bảng giá chưa bao gồm VAT

Đăng ký

 

Tên miền Quốc tế

 

 • Tên miền
 • .com

 • .net

 • .info

 • .org

 • .biz

 • .co

 • .eu / .us / .de / .uk

 • Phí khởi tạo

 • .com

 • .net

 • .info

 • .org

 • .biz

 • .co

 • .eu / .us / .de / .uk

 • Miễn phí

 • Miễn phí

 • Miễn phí

 • Miễn phí

 • Miễn phí

 • Miễn phí

 • Miễn phí

 • Phí duy trì/ năm

 • .com

 • .net

 • .info

 • .org

 • .biz

 • .co

 • .eu / .us / .de / .uk

 • 280.000 VNĐ

 • 290.000 VNĐ

 • 290.000 VNĐ

 • 300.000 VNĐ

 • 280.000 VNĐ

 • 600.000 VNĐ

 • 280.000 VNĐ

 • Transfer về Amba

 • .com

 • .net

 • .info

 • .org

 • .biz

 • .co

 • .eu / .us / .de / .uk

 • 250.000 VNĐ

 • 250.000 VNĐ

 • 250.000 VNĐ

 • 300.000 VNĐ

 • 250.000 VNĐ

 • 600.000 VNĐ

 • 250.000 VNĐ

Bảng giá chưa bao gồm VAT

Đăng ký