Bảng báo giá thiết kế website chuyên nghiệp

 • Thông tin
 • Core CMS

 • Nền tảng Database

 • Khả năng Lưu Trữ và truy xuất Dữ Liệu

 • Khả năng chịu tải người dùng

 • Số lượng trang thiết kế

 • Thiết kế giao diện (Layout Design)

 • Chỉnh sửa File Thiết Kế

 • Lập trình Giao Diện

 • Lập trình Quản Trị & Chức năng (BackEnd & Admin, Functions)

 • Kiểm tra và chỉnh sửa chuẩn SEO

 • Kiểm tra Source Code ( không mã hóa, link lỗi, mã độc…)

 • Bàn giao File Thiết Kế (PSD/AI)

 • Bàn giao Sources Code

 • Hỗ trợ nhập nội dung Sản Phẩm / Dịch Vụ

 • Bảo Hành & Bảo Trì

 • Mở rộng gói Bảo Hành & Bảo Trì và phát triển tính năng

 • Tặng Tên miền

 • Giảm Giá Hosting

 • Tặng Vourcher Gói Chăm Sóc Website & Fanpage

 • WordPress

 • 500 sản phẩm / dịch vụ / thông tin

 • 20.000 Records

 • 200 người cùng thời điểm

 • 6 kiểu trang

 • File PSD/AI – Retina & Responsive.

 • 02 lần

 • HTML5,CSS3,jQuery, Bootstrap4, Angular JS, React, Zurb…

 • 01 lần

 • 01 lần

 • 10 sản phẩm / dịch vụ

 • 01 năm

 • 01 năm

 • Không

 • 10%

 • 10%

 • Cá Nhân
  4.800.000 đ

 • Core CMS

 • Nền tảng Database

 • Khả năng Lưu Trữ và truy xuất Dữ Liệu

 • Khả năng chịu tải người dùng

 • Số lượng trang thiết kế

 • Thiết kế giao diện (Layout Design)

 • Chỉnh sửa File Thiết Kế

 • Lập trình Giao Diện

 • Lập trình Quản Trị & Chức năng (BackEnd & Admin, Functions)

 • Kiểm tra và chỉnh sửa chuẩn SEO

 • Kiểm tra Source Code ( không mã hóa, link lỗi, mã độc…)

 • Bàn giao File Thiết Kế (PSD/AI)

 • Bàn giao Sources Code

 • Hỗ trợ nhập nội dung Sản Phẩm / Dịch Vụ

 • Bảo Hành & Bảo Trì

 • Mở rộng gói Bảo Hành & Bảo Trì và phát triển tính năng

 • Tặng Tên miền

 • Giảm Giá Hosting

 • Tặng Vourcher Gói Chăm Sóc Website & Fanpage

 • WordPress

 • 100 sản phẩm / dịch vụ / thông tin

 • 5.000 Records

 • 50 người cùng thời điểm

 • theo template sẵn

 • Chỉnh sửa giao diện sẵn

 • 01 lần

 • Chỉnh sửa code giao diện sẵn.

 • theo template.

 • Không

 • Không

 • Trang chủ

 • 01 năm

 • Không

 • 5%

 • 5%

 • Công Ty
  8.800.000 đ

 • Core CMS

 • Nền tảng Database

 • Khả năng Lưu Trữ và truy xuất Dữ Liệu

 • Khả năng chịu tải người dùng

 • Số lượng trang thiết kế

 • Thiết kế giao diện (Layout Design)

 • Chỉnh sửa File Thiết Kế

 • Lập trình Giao Diện

 • Lập trình Quản Trị & Chức năng (BackEnd & Admin, Functions)

 • Kiểm tra và chỉnh sửa chuẩn SEO

 • Kiểm tra Source Code ( không mã hóa, link lỗi, mã độc…)

 • Bàn giao File Thiết Kế (PSD/AI)

 • Bàn giao Sources Code

 • Hỗ trợ nhập nội dung Sản Phẩm / Dịch Vụ

 • Bảo Hành & Bảo Trì

 • Mở rộng gói Bảo Hành & Bảo Trì và phát triển tính năng

 • Tặng Tên miền

 • Giảm Giá Hosting

 • Tặng Vourcher Gói Chăm Sóc Website & Fanpage

 • WordPress

 • 500 sản phẩm / dịch vụ / thông tin

 • 20.000 Records

 • 200 người cùng thời điểm

 • 6 kiểu trang

 • File PSD/AI – Retina & Responsive.

 • 02 lần

 • HTML5,CSS3,jQuery, Bootstrap4, Angular JS, React, Zurb…

 • 01 lần

 • 01 lần

 • 10 sản phẩm / dịch vụ

 • 01 năm

 • 01 năm

 • Không

 • 10%

 • 10%

 • Chuyên Nghiệp
  12.800.000 đ


 • Core CMS

 • Nền tảng Database

 • Khả năng Lưu Trữ và truy xuất Dữ Liệu

 • Khả năng chịu tải người dùng

 • Số lượng trang thiết kế

 • Thiết kế giao diện (Layout Design)

 • Chỉnh sửa File Thiết Kế

 • Lập trình Giao Diện

 • Lập trình Quản Trị & Chức năng (BackEnd & Admin, Functions)

 • Kiểm tra và chỉnh sửa chuẩn SEO

 • Kiểm tra Source Code ( không mã hóa, link lỗi, mã độc…)

 • Bàn giao File Thiết Kế (PSD/AI)

 • Bàn giao Sources Code

 • Hỗ trợ nhập nội dung Sản Phẩm / Dịch Vụ

 • Bảo Hành & Bảo Trì

 • Mở rộng gói Bảo Hành & Bảo Trì và phát triển tính năng

 • Tặng Tên miền

 • Giảm Giá Hosting

 • Tặng Vourcher Gói Chăm Sóc Website & Fanpage

 • Laravel/WordPress

 • 1000 sản phẩm / dịch vụ / thông tin

 • 100.000 Records

 • 500 người cùng thời điểm

 • 8 kiểu trang

 • File PSD/AI – Retina & Responsive.

 • 03 lần

 • HTML5,CSS3,jQuery, Bootstrap4, Angular JS, React, Zurb…

 • 02 lần

 • 02 lần

 • 15 sản phẩm / dịch vụ

 • 01 năm

 • 02 năm

 • Tên miền .com/.net 1 năm

 • 10%

 • 10%

 • Mở Rộng
  19.800.000 đ


 • Core CMS

 • Nền tảng Database

 • Khả năng Lưu Trữ và truy xuất Dữ Liệu

 • Khả năng chịu tải người dùng

 • Số lượng trang thiết kế

 • Thiết kế giao diện (Layout Design)

 • Chỉnh sửa File Thiết Kế

 • Lập trình Giao Diện

 • Lập trình Quản Trị & Chức năng (BackEnd & Admin, Functions)

 • Kiểm tra và chỉnh sửa chuẩn SEO

 • Kiểm tra Source Code ( không mã hóa, link lỗi, mã độc…)

 • Bàn giao File Thiết Kế (PSD/AI)

 • Bàn giao Sources Code

 • Hỗ trợ nhập nội dung Sản Phẩm / Dịch Vụ

 • Bảo Hành & Bảo Trì

 • Mở rộng gói Bảo Hành & Bảo Trì và phát triển tính năng

 • Tặng Tên miền

 • Giảm Giá Hosting

 • Tặng Vourcher Gói Chăm Sóc Website & Fanpage

 • Laravel / Magento/ Drupal / WordPress/ Ruby…

 • Không giới hạn

 • 500.000 Records

 • 2.000 người cùng thời điểm

 • 15 kiểu trang

 • File PSD/AI – Retina & Responsive.

 • 04 lần

 • HTML5,CSS3,jQuery, Bootstrap4, Angular JS, React, Zurb…

 • Theo yêu cầu

 • 03 lần

 • 03 lần

 • 20 sản phẩm / dịch vụ

 • 01 năm

 • 05 năm

 • Tên miền VN 01 năm

 • 15%

 • 15%

Báo giá thiết kế website theo yêu cầu. Anh/ chị vui lòng gửi thông tin vào email [email protected] or [email protected]. Nếu trường hợp khẩn cấp có thể gọi vào số hotline của công ty 0909762898.