Quy định sử dụng dịch vụ

Bảo vệ an toàn

Trong trường hợp khách hàng sử dụng Hosting của Amba để hoạt động dịch vụ. Amba có trách nhiệm hỗ trợ phòng chống hacker/ hacking dưới mọi hình thức… Trong trường hợp khách hàng sử dụng Hosting/ VPS của nhà cung cấp khác. Sau khi bàn giao Website Amba chỉ hỗ trợ các vấn đền liên quan đến Website và theo quy định hỗ trợ của Amba.

Bảo mật

Hai bên có trách nhiệm và cam kết tuyệt đối bảo mật thông tin có được của nhau trong quá trình thực hiện hợp đồng. Hai bên không được sử dụng tài liệu hai bên trao đổi, để trao đổi với bất kỳ tổ chức thứ ba nào. Nếu không được sự đồng ý của bên cung cấp tài liệu. Nếu một bên làm lộ hay sử dụng thông tin của bên kia (cố ý hoặc vô ý) gây thiệt hại cho bên kia thì phải bồi thường cho bên kia theo quy định của pháp luật.

Quyền sở hữu trí tuệ

Amba là chủ sở hữu và có quyền sử dụng đối với Sources-Code và các Module mà Amba cung cấp.

Khách hàng là chủ sở hữu độc quyền về giao diện Website. Amba không được phép sử dụng giao diện Website của khách hàng để trao đổi với bất kỳ tổ chức, cá nhân nào nếu không được khách hàng cho phép. Khách hàng có quyền sử dụng Sources codes và các Module do Amba cung cấp nhưng không được trao đổi, buôn bán cho bất kỳ cá nhân/ tổ chức thứ ba nào nếu không được sự đồng ý của Amba.

Triển khai và bảo hành

Hình thức triển khai

Triển khai trực tiếp: Hướng dẫn khách hàng tại văn phòng khách hàng nhiều nhất từ 2 – 3 mất thời gian tổng đối đa 3 giờ đồng hồ.
Triển khai từ xa: Hướng dẫn sử dụng thông qua điện thoại với các công cụ Teamviewer, Yahoo messenger, Skype, Facebook, Zalo. Kèm theo các video hướng dẫn sử dụng phần mềm.
Nội dung triển khai: Amba chỉ chịu trách nhiệm hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn thiết lập danh mục và thao tác trên phần mềm. Không bao gồm các công việc nhập liệu dữ liệu vào phần mềm. Nếu trường hợp sản phẩm của khách hàng quá ít thì Amba sẽ hỗ trợ tối đa là 10 sản phẩm vào website.

Chế độ bảo hành

  • Bảo hành và hỗ trợ sử dụng trong thời gian 01 năm kể từ ngày ký kết dự án đối với khách hàng sử dụng server riêng. Bảo hành miễn phí trọn đời theo thời gian sử dụng gói hosting tại Amba.
  • Thời gian hỗ trợ từ Thứ Hai đến thứ Sáu: 8:30 sáng – 17:00 chiều. Thứ 7 tổng kết báo cáo công việc đã làm trong tuần nên chỉ hỗ trợ từ 8:30 sáng – 12:00 trưa và hotline hỗ trợ ngoài giờ hành chính.
  • Các kênh tiếp nhận hỗ trợ: Điện thoại, Hotline, Chat trực tuyến (website – facebook), Email.
  • Các công cụ trợ giúp có thể được thực hiện qua trực tuyến Teamview, Zalo, Ulteaviews.
  • Yêu cầu hỗ trợ được giải quyết trong thời gian 12 tiếng kể từ khi tiếp nhận yêu cầu.

Nguồn ảnh: Freepik